თანაბარი შესაძლებლობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის: სოციალური სერვისების მიმწოდებელთა მხარდაჭერა რეგიონებში

თანაბარი შესაძლებლობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის: სოციალური სერვისების მიმწოდებელთა მხარდაჭერა რეგიონებში

პროექტის „თანაბარი შესაძლებლობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის" ფარგლებში, რომელსაც ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით   „საქართველოს არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი“ პარტნიორ ორგანიზაციებთან „განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი“ და „მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის” თანამშრომლობით ახორციელებს, ჩატარდა კვლევა. კვლევის ძირითადი მიზანი იყო ადგილობრივ მთავრობებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (შშმპ) საკითხებზე მომუშავე საბჭოების მუშაობის შესწავლა –  არსებული  გამოწვევებისა და საბჭოების ეფექტურობის გაზრდის გზების ანალიზი.

იხილეთ:

http://dpo.ge/laravel-filemanager/photos/1/asb-research-final.pdf